Tóc nối tại nhà Nâu Hạt Dẻ 36cm (chạm ngực)

4,799,000

Độ dài: 36cm – chạm ngực
  • 1 miếng 4 kẹp dài (8″ ~ 20,5cm)
  • 1 miếng 4 kẹp ngắn (7″ ~ 18cm)
  • 2 miếng 3 kẹp (6″ ~ 15,5cm)
  • 2 miếng 2 kẹp (4″ ~ 10cm)
  • 4 miếng 1 kẹp (1″ ~ 2.5cm)
Không phải mẫu bạn cần?
CHỌN SẢN PHẨM KHÁC